Skip to main content

C# symetric async encrypt/decrypt class.

namespace Utils
{
  using System;
  using System.IO;
  using System.Security.Cryptography;
  using System.Threading.Tasks;

  /// <summary>
  /// Async encrypt/decrypt class.
  /// </summary>
  /// <remarks>https://github.com/IntelliTect/EssentialCSharp/blob/v8.0/src/Shared/Cryptographer.cs</remarks>
  public class Encryptor : IDisposable
  {
    /// <inheritdoc cref="SymmetricAlgorithm" />
    public SymmetricAlgorithm CryptoAlgorithm { get; }

    public Encryptor(SymmetricAlgorithm cryptoAlgorithm)
    {
      CryptoAlgorithm = cryptoAlgorithm;
    }

    public Encryptor()
      : this(Aes.Create()) { }

    public byte[] Encrypt(string text)
    {
      return EncryptAsync(text).Result;
    }

    public async Task<byte[]> EncryptAsync(string text)
    {
      return await EncryptAsync(text, CryptoAlgorithm.CreateEncryptor());
    }

    public async Task<byte[]> EncryptAsync(string text, Stream outputFileStream)
    {
      return await EncryptAsync(text, CryptoAlgorithm.CreateEncryptor(), outputFileStream);
    }

    public static async Task<byte[]> EncryptAsync(string plainText, byte[] key, byte[] iv)
    {
      byte[] encrypted;

      using (var aes = new AesManaged())
      {
        var encryptor = aes.CreateEncryptor(key, iv);

        encrypted = await EncryptAsync(plainText, encryptor);
      }

      return encrypted;
    }

    private static async Task<byte[]> EncryptAsync(string plainText, ICryptoTransform encryptor)
    {
      using var memoryStream = new MemoryStream();
      return await EncryptAsync(plainText, encryptor, memoryStream);
    }

    private static async Task<byte[]> EncryptAsync(
      string plainText,
      ICryptoTransform encryptor,
      Stream outputStream
    )
    {
      byte[] encrypted;
      MemoryStream memoryStream;

      // Create crypto stream using the CryptoStream class. This class is the key to encryption
      // and encrypts and decrypts data from any given stream. In this case, we will pass a memory stream
      // to encrypt
      using (var cryptoStream = new CryptoStream(outputStream, encryptor, CryptoStreamMode.Write))
      {
        // Create StreamWriter and write data to a stream
        using (var streamWriter = new StreamWriter(cryptoStream))
        {
          await streamWriter.WriteAsync(plainText);
          if (outputStream is MemoryStream stream)
          {
            streamWriter.Close();
            memoryStream = stream;
          }
          else
          {
            using (memoryStream = new MemoryStream())
            {
              await outputStream.CopyToAsync(memoryStream);
            }
          }

          encrypted = memoryStream.ToArray();
        }
      }

      return encrypted;
    }

    public string Decrypt(byte[] encryptedData)
    {
      return DecryptAsync(encryptedData).Result;
    }

    public async Task<string> DecryptAsync(byte[] encryptedData)
    {
      return await DecryptAsync(encryptedData, CryptoAlgorithm.CreateDecryptor());
    }

    public async Task DecryptAsync(byte[] encryptedData, Stream outputStream)
    {
      await DecryptAsync(encryptedData, CryptoAlgorithm.CreateDecryptor(), outputStream);
    }

    public static async Task<string> DecryptAsync(byte[] encryptedData, byte[] key, byte[] iV)
    {
      using (var aes = new AesManaged())
      {
        var decryptor = aes.CreateDecryptor(key, iV);
        var plaintext = await DecryptAsync(encryptedData, decryptor);

        return plaintext;
      }
    }

    private static async Task<string> DecryptAsync(byte[] encryptedData, ICryptoTransform decryptor)
    {
      using var encryptedStream = new MemoryStream(encryptedData);
      {
        return await DecryptAsync(encryptedStream, decryptor);
      }
    }

    private static async Task DecryptAsync(byte[] encryptedData, ICryptoTransform decryptor, Stream outputStream)
    {
      using (var encryptedStream = new MemoryStream(encryptedData))
      {
        await DecryptAsync(encryptedStream, decryptor, outputStream);
      }
    }

    private static async Task<string> DecryptAsync(Stream encryptedStream, ICryptoTransform decryptor)
    {
      using (var cryptoStream = new CryptoStream(encryptedStream, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
      {
        using (var reader = new StreamReader(cryptoStream))
        {
          return await reader.ReadToEndAsync();
        }
      }
    }

    private static async Task DecryptAsync(
      Stream encryptedStream,
      ICryptoTransform decryptor,
      Stream decryptedStream
    )
    {
      using (var cryptoStream = new CryptoStream(encryptedStream, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
      {
        await cryptoStream.CopyToAsync(decryptedStream);
      }
    }

    private bool Disposed { get; set; }

    public void Dispose()
    {
      Dispose(true);
      GC.SuppressFinalize(this);
    }

    protected virtual void Dispose(bool disposing)
    {
      if (Disposed)
      {
        return;
      }

      if (disposing)
      {
        if (CryptoAlgorithm != null)
        {
          CryptoAlgorithm.Clear();
          CryptoAlgorithm.Dispose();
        }
      }

      Disposed = true;
    }
  }
}

//
// Unit Tests
// ---------------------------------------------------------------------------

namespace Tests.Utils
{
  using Xunit;
  using System.Security.Cryptography;
  using Utils;

  public class CryptographerTests
  {
    public static byte[] GenerateSecureRandomKey(int byteSize, bool getNonZeroBytesOnly = false)
    {
      using (var rng = new RNGCryptoServiceProvider())
      {
        var key = new byte[byteSize];

        if (getNonZeroBytesOnly)
        {
          rng.GetNonZeroBytes(key);
        }
        else
        {
          rng.GetBytes(key);
        }

        return key;
      }
    }

    [Fact]
    public void EncryptAesManaged()
    {
      const string plainText =
        "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor " +
        "incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud " +
        "exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure " +
        "dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. " +
        "Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit " +
        "anim id est laborum.";

      using (var aes = new AesManaged
      {
        Key = CryptoUtil.GenerateSecureRandomKey(byteSize: 32),
        IV = CryptoUtil.GenerateSecureRandomKey(byteSize: 16),
        Padding = PaddingMode.PKCS7, // also the default
        Mode = CipherMode.CBC, // also the default
        KeySize = 256, // also the default
        BlockSize = 128 // also the default
      })
      {
        using (var encryptor = new Encryptor(aes))
        {
          var encrypted = encryptor.EncryptAsync(plainText).Result;
          var decrypted = encryptor.DecryptAsync(encrypted).Result;

          Assert.Equal(plainText, decrypted);
        }
      }
    }
  }
}